Werkwijze

Biografische gesprekken lijken misschien vooral op het verleden gericht. Toch is dat niet zo. In het eerste gesprek besteden we ruim aandacht aan het heden. We benoemen en verhelderen dat wat op dit moment in je leven belangrijk voor je is en waar je beweging in wilt brengen.

Waar loop ik in vast? Wat belemmert me om gelukkig te zijn? Wat kom ik steeds weer tegen en waar wil ik graag inzicht in krijgen zodat ik verder kan? Als de essentie duidelijk is formuleren we dit in een vraag. Het is je startpunt voor de volgende gesprekken. Het begin van je onderzoek ligt dus in het heden.

 

Tijdens de hieropvolgende gesprekken verkennen we het verleden. We beginnen bij het begin en brengen per gesprek één fase van ongeveer zeven jaar in beeld. Iedere fase kent zijn eigen wetmatigheden. Met deze algemene wetmatigheden als achtergrond kijken we naar hoe jouw leven er in die fasen uitzag.

 

In het afsluitende gesprek worden verleden, heden en toekomst samengebracht. Hierbij wordt de essentie van je beginvraag verbonden met dat wat in de biografische gesprekken naar voren is gekomen. Je besluit hoe je verder wilt gaan en wat je wilt ontwikkelen.

 

Ieder biografisch traject loopt anders en is afhankelijk van de persoonlijke situatie en vraag. Geleidelijk aan krijg je een steeds duidelijker beeld van jezelf en van de terugkerende thema's in je leven.

Je aan de hand van biografische gesprekken verdiepen in jezelf levert je altijd nieuwe inzichten en handvatten voor de toekomst op.